Alle weetjes over seks, seksualiteit en soa
over seksweetjes.nl

over seksweetjes.nl

Nynke DokkumSeksweetjes.nl staat vol weetjes, vragen en antwoorden over seks en seksualiteit.

De voorlichtingssite is op Facebook begonnen in 2011 en is geschreven door Nynke Dokkum, gezondheidsbevorderaar seksualiteit, docent en gezondheidswetenschapper.

Seksweetjes.nl (incl. socials) wordt aangevuld met antwoorden op vragen die veel jongens en meiden hebben.

Heb je seksuele vragen?

Heb jij ook een vraag? Of seksueel probleem? Geen vraag is te gek! Ook als je iets mist op de site, kun je altijd een mailtje sturen naar Seksweetjes. Nynke geeft je zo snel mogelijk antwoord. Mocht het nodig zijn, verwijst ze je door naar een arts, psycholoog of seksuoloog.

Weetjes en Woorden

Bekijk ook het zusje van Seksweetjes: Sexwoordenboek.com, met 450 woorden en uitgebreide uitleg over seks.

Les of pers?

Bent u docent of journalist? Wilt u een les seksuele voorlichting in de klas, een interview of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Seksweetjes.nl / Nynke Dokkum.

Doel en idee

Doel van Seksweetjes.nl is jongeren en andere nieuwsgierigen alles te laten lezen over seks(ualiteit). Met juiste informatie en duidelijke taal, zodat je goed weet hoe het zit. Seks is namelijk spannend, mooi en persoonlijk en zou voor iedereen plezierig moeten zijn. Daar wil je vast meer over weten!

De schrijfwijze op Seksweetjes houdt zoveel mogelijk rekening met je geslacht, seksuele voorkeur en of je wel of (nog) geen seks hebt. Ik wens je veel leesplezier en natuurlijk (later) heel veel plezier in bed!

Disclaimer

Eigendom en gebruik
Alle informatie en adviezen op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Teksten zijn geschreven op basis van wetenschappelijke informatie en professionele kennis op gebied van seksuele gezondheid. Informatie wordt zo veel mogelijk up-to-date gehouden. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er onjuistheden staan, waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle teksten, tekeningen en informatie op deze website zijn eigendom van Seksweetjes.nl / Nynke Dokkum. Derhalve is het, zonder schriftelijke toestemming, niet toegestaan gegevens informatie, illustraties of andere uitingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken in overige (pers-)uitingen of presentaties.

Wilt u informatie of tekeningen gebruiken, dan zijn wij gevleid en werken wij graag mee. Neem eerst contact op met Seksweetjes / Nynke Dokkum.

Verantwoordelijkheid
De teksten en adviezen op Seksweetjes.nl zijn samengesteld met professionele seksuologische en gezondheidswetenschappelijke kennis. Echter, je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die jij neemt op basis van informatie en adviezen van Seksweetjes.nl. Wij raden je aan bij twijfel altijd een arts te raadplegen. De initiatiefnemer van Seksweetjes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit jouw eigen toepassing van de gegeven informatie en adviezen.